Wormsův svět

Wormsův svět - Petr Koťátko | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Koťátko
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Wormsův svět.pdf


Chcete si knihu přečíst?Wormsův svět ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Koťátko. Číst Wormsův svět Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha plná tíživých obrazů, prostých vší dekorativnosti a intelektuální hravosti. Příběh se obrací k mladým čtenářům, kteří si ještě nestačili osvojit "zdravou" míru netečnosti a s ní "vyvážený" pohled na svět, nutný pro hladké proplouvání životem. Dává jim najevo, že jejich citlivost k různým podobám bolesti, zoufalství, osamění a bídy je hodnota a ne slabost – a že jakákoli úleva, která otupí jejich smysly, zbaví je zneklidňujících myšlenek a tíži osobní odpovědnosti nahradí lehkostí vnější závislosti, znamená vzdát se toho, co nás dělá lidmi. Worms a jeho plán "nové přírody" je ztělesněním všech útěků z lidského údělu, jaké nabízejí sekty, totalitní společenství a drogy všeho druhu. Příběh ukazuje, že různá "generální řešení" a la Worms nás mohou zaujmout svou vnímavostí k tíživým stránkám naší existence nebo uchvátit charismatem svých tvůrců: ale v pozadí je vždy pustý podvod. Úzkost, která prostupuje knihu, nepřerůstá do beznaděje díky lidství jejích hrdinů, které prochází nástrahami příběhu bez triumfů, ale také bez úhony. Autor se nesnaží dosáhnout děsivosti a vynalézavé brutality klasických pohádek: svůj vzor vidí spíš v naléhavé tísnivosti některých příběhů H. Ch. Andersena a O. Wilda, kteří nezakrývali bídu a bezcitnost lidského světa a nehledali útěšná rozuzlení "v zájmu" dětského čtenáře. Literárně se autor necítí vázán rozšířenými představami o tom, jak se má mluvit k dětem a čím lze upoutat jejich zájem. Je přesvědčen, že literární vnímavost mladého čtenáře je mnohem bohatší a členitější než materiál, který se mu dnes nabízí, a pokouší se odkrýt a zaměstnat její nevyužité složky.


...Wormsův svět Autor: Petr Koťátko Originální fantastický román vypráví o šíleném i zlověstném světě, v němž se čtrnáctiletý hrdina může stát koněm, rostlinou či kamenem, pokud se mu ovšem nepodaří uprchnout ... Démon v mém srdci / Nejlevnější knihy ... . Wormsův svět je po dramatu Skalka, knize povídek a básní Úvod do zoologie a novele Casanova další beletristickou knížkou filozofa Petra Koťátka (1955). Autor opatřuje svůj román hned dvojí předmluvou. Všichni, kdo se pro obyčejný svět nehodí nebo se volky nevolky ocitají na jeho okraji, vzbudí zájem Wormsových pomocníků a poslouží jako materiál k budování nového světa. U hraběte se totiž z těchto lidí stávaj ... Wormsův svět - Petr Koťátko,Eva Koťátková | Knihy Dobrovský ... . Všichni, kdo se pro obyčejný svět nehodí nebo se volky nevolky ocitají na jeho okraji, vzbudí zájem Wormsových pomocníků a poslouží jako materiál k budování nového světa. U hraběte se totiž z těchto lidí stávají zvířata, rostliny a dokonce i kameny. Petr Koťátko: Wormsův svě...SOUVISEJÍCÍ KNIHY