Barokní divadlo v Evropě

Barokní divadlo v Evropě - Václav Černý | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Václav Černý
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Barokní divadlo v Evropě.pdf


Chcete si knihu přečíst?Barokní divadlo v Evropě ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Václav Černý. Číst Barokní divadlo v Evropě Online je nyní tak snadné!

POPIS


Dosud knižně nevydaná studie Václava Černého postihuje jak společné rysy evropského barokního dramatu jako celku, tak jeho národní specifika. Autor vymezuje baroko vůči období renesance, z jejíž krize se zrodilo. Barokní antiteze, jako základní modus vnímání skutečnosti, podstatně ovlivnila i barokní divadlo. Divadelnost je symptomatickým rysem celé barokní epochy a právě do baroka sahají kořeny moderního evropského dramatu. Studie analyzuje barokní drama západoevropské (Španělsko a Portugalsko, Itálie, Francie, Anglie), středoevropské (Nizozemí, Německo, Čechy a Slovensko, Uhry, Dalmácie, Polsko) a východoevropské (Ukrajina, Velká Rus) s jeho vůdčími osobnostmi. Nabízí také rozvětvenou typologii druhů a žánrů barokního divadla a přidává analýzu jeho vlivu v moderním slovesném umění.


... či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17 ... Státní zámek Valtice ... . a 18. století.Vznikl v Itálii a rozšířil se po celé Evropě a v jejích koloniích.Charakteristickými znaky baroka jsou dynamika - snaha o vyjádření pohybu, emotivnost až citová vypjatost, bohatost tvarů i zdobnosti a velkolepost. Barokní literatura nebo také literatura doby baroka je literatura, která byla napsána v období baroka, tedy v 17. století, popřípadě ještě v první třetině 18. století.Jej ... Barokní divadlo v Evropě - Pistorius a Olšanská ... . století, popřípadě ještě v první třetině 18. století.Její časové vymezení může lišit podle zemí a podle badatele. Václav Černý dával počátek barokní éry do souvislosti s dobovými náboženskými válkami v jednotlivých oblastech (třicetiletá ... Barokní divadlo lze definovat jako protipól klasického divadla a odraz neporozumění principům řecké tragédie, kde umění nesmělo protiřečit rozumu.Jeho vznik je spojován s nástupem novýc...SOUVISEJÍCÍ KNIHY