Sociologie organizace

Sociologie organizace - Eliška Novotná | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Eliška Novotná
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Sociologie organizace.pdf


Chcete si knihu přečíst?Sociologie organizace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Eliška Novotná. Číst Sociologie organizace Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha nás vede do světa, jehož jsme tvůrci: do světa organizací. Jejich význam rostl spolu s civilizačním vývojem a dnes si neumíme svůj každodenní život bez nich představit. Budeme poznávat organizace jako formální sociální útvary, ve kterých je vykonávána moc (nebudeme tedy věnovat pozornost neformálním sociálním skupinám). Cestu začneme otázkou "Co to jsou ty organizace?", na niž budeme hledat odpověď v úvahách o sociálním konstruování reality. Odpověď nám umožní tázat se "Proč tady jsou ty organizace?" a uvažovat poté o jejich nejvýznamnějších znacích. Třetí milník na cestě vytyčíme položením otázky "Co to v těch organizacích dělají?" a odpovědi nás vrátí na začátek naší cesty, k aktérovi. V jeho mysli organizace začíná a končí, jeho aktivitami žije. Poslední metou na naší cestě bude naznačení možnosti hledání odpovědi na otázku "Co ty organizace mezi sebou mají?", kterou opustíme mikrosvět jednotlivých organizací a nakročíme do světa rozmanitosti jejich vztahů.


...gie organizace - studuje povahu a fungování organizací, resp ... Organizace studia | KATEDRA SOCIOLOGIE ... . tzv. formálních organizací.Po celé 20. st. se tato disciplína vyvíjí souběžně v linii teor. a v linii spíše tech. či manažerské. Zpočátku byl tech. směr pod silným vlivem taylorismu, v teor. proudu dominují myšlenky M. Webera.Pro toto období je charakteristická představa, podle níž organizace ... Sociologie byrokracie a organizace . KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Prah ... Základní pojmy ze sociologie, EHE67E - Základy sociologie ... ... . KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. Other formats: BibTeX LaTeX RIS Basic information; Original name: Sociologie byrokracie a organizace ... Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: . je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role;; skládá se z částí, které mají stru...SOUVISEJÍCÍ KNIHY