Komunikace, argumentace, rétorika

Komunikace, argumentace, rétorika - Milan Klapetek | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Milan Klapetek
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Komunikace, argumentace, rétorika.pdf


Chcete si knihu přečíst?Komunikace, argumentace, rétorika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Milan Klapetek. Číst Komunikace, argumentace, rétorika Online je nyní tak snadné!

POPIS


Většina knih o komunikaci a rétorice se zaměřuje na umění prosazení sebe sama a svých myšlenek, svých vlastních názorů a zájmů. Podstatně méně je knih, jejichž cílem by bylo učit člověka mluvit a jednat tak, aby jeho slova vytvářela vztah srdečnosti a důvěry, aby tvořila prosté lidské společenství, aby posilovala přátelské, sousedské nebo jednoduše lidské pouto mezi lidmi. V této knize jde o něco, co by bylo možné nazvat "rétorika sounáležitosti a porozumění". Více než o přesvědčování druhého o vlastní pravdě zde půjde o to, jak druhého člověka pochopit a porozumět mu. Při setkání s člověkem odlišného názoru bude důležité nalézt a představit si jeho pravděpodobná odlišná východiska a stanoviska a odtud pak s ním hledat společnou řeč. Jedním z hlavních cílů této knihy je snaha představit mezilidskou komunikaci jako jedinečnou kulturní událost, ve které se odehrává cosi velkého, vznešeného a nevšedního. Je to událost, do které se promítají povahy i náboženské či filosofické postoje všech zúčastněných. To platí o to více dnes, kdy pestré multikulturní prostředí vytváří zcela novou, mnohem náročnější situaci, než jaká panovala v dobách kulturně jednobarevnějších. Mezilidská komunikace ve všech svých možných formách je zároveň umění, filosofie i věda, a v jistém smyslu také inženýrské dílo. Je to totiž jakýsi most, jenž musí být postaven mezi dvěma lidmi, kteří se chtějí dohovořit a rozumět si. Pokud spolu chtějí žít v jedné zemi, nic jiného jim ani nezbývá.Lidské slovo je nedocenitelný dar. Je uměním říci pravé slovo v pravou chvíli. Tato schopnost je vedlejším produktem kultivované životní zkušenosti a filosofie. Anglosaský styl "praktických rad a tipů" odpovídá senzualistickému, empirickému a pragmatickému pojetí života a je přirozeně doma za Kanálem. Na evropské pevnině panuje poněkud jiné myšlení. Bylo zde vždy o trochu více smyslu pro teorii, pro nezbytnost proniknout pod povrch jevů a pro snahu o pochopení podstaty toho, co člověk dělá a s čím zachází. Na základě pochopení teoretické stránky daného problému si je člověk dle tohoto přístupu schopen sám odvodit, co od něj žádá právě tato jedinečná a neopakovatelná chvíle. Berte tato slova jako pozvání do kouzelného světa slov, jimiž si člověk tvoří svůj svět a spoluvytváří svět těch druhých. Je to pokus o podporu všech dobrých snah o založení a rozvinutí lepšího komunikačního stylu, a tím i lepších vztahů mezi lidmi, než jaké v současné době panují.


...ihy „Komunikace, argumentace, rétorika" vlastně celý život pracoval se slovem ... Komunikace, argumentace, rétorika - Milan Klapetek ... ... . V místě rodiště, oné základní krajině života, žil v prostředí ovlivněném písmáckou tradicí, vedoucí člověka i k tomu, aby se zamýšlel nad věcmi zdánlivě banálními a samozřejmými. 10 / KOMUNIKACE, ARGUMENTACE, RÉTORIKA komunikace spočívá především v přesvědčování druhých o správnosti svých názorů, je sice dnes běžně rozšířená, ale považuji ji za velmi nešťastnou. Abych byl věren svým slovům, ani já vás zde nepřicházím o ničem přesvě ... Kniha: Komunikace, argumentace, rétorika (Milan Klapetek ... ... . Abych byl věren svým slovům, ani já vás zde nepřicházím o ničem přesvědčovat. milan.klapetek.cz 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - komplexní příprava a trénink rétoriky a mluveného projevu, profesionální prezentace, argumen...SOUVISEJÍCÍ KNIHY