Revolver Revue 70

Revolver Revue 70 - - | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Revolver Revue 70.pdf


Chcete si knihu přečíst?Revolver Revue 70 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Revolver Revue 70 Online je nyní tak snadné!

POPIS


V celkovém pořadí už sedmdesáté – číslo Revolver Revue otevírá esej s titulem Na obranu redaktorského řemesla, v níž americký kritik Norman Podhoretz v překladu Petra Onufera konstatuje, že „každý časopis hodný toho označení má určitý charakter, styl, úhel pohledu, vymezenou oblast zájmu či koncepci pro usměrňování debaty; pokud mu tyto věci chybí, nejedná se o časopis, nýbrž o periodicky vycházející antologii nahodile poskládaných textů.“ Ač pochází z roku 1965, je Podhoretzova úvaha nanejvýš aktuální: mimo jiné jako slovo do průběžně se vynořující diskuse o kritériích, jimiž lze hodnotit význam kulturních periodik. Zřejmě žádný spisovatel 20. století se nesetkal s tak nadšenou a zároveň s tak odmítavou odezvou jako Louis Ferdinand Céline. Jeho Cestu do hlubin noci, pokládanou dnes vedle díla Joyceova a Proustova za nejvýznamnější román evropské moderny, pohotově a kongeniálně přeložil Jaroslav Zaorálek. Byl to vůbec první převod Célinova díla do cizího jazyka a od jeho vydání uplynulo stejně jako od Célinovy návštěvy Prahy právě letos sedmdesát pět let. Tuto skutečnost připomínáme textovou koláží Céline v Čechách, kterou pro 110 stran RR připravila Anna Kareninová. Komentovaný výbor z korespondence a dobových zpráv, recenzí a studií můžeme číst nejen jako významný příspěvek k otázkám recepce Célinova díla, ale i jako svědectví o úrovni zdejšího literárního provozu a kulturní publicistiky od třicátých let po současnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na spisovatelovu návštěvu Čech v létě 1933 a jeho kontakty s českým prostředím. V širším rozsahu téma Céline v Čechách zpracuje kniha připravovaná pro Edici Revolver Revue. Výtvarné umění a design v 70. čísle RR: Malby Igora Korpaczewského, který, jak poznamenává Petr Vaňous, „nezvolil si cestu extenzivní, nýbrž intenzivní“ a „setrval u figury, aby prozkoumal, jaké výrazové bohatství v sobě může skrývat“. Sochy a objekty Petra Císařovského, který soudí, že „v umění je vždy určitá krkolomná naděje“. Fotografie Jana Fauknera, který dle slov Viktora Koláře v Londýně „kameru namířil na toho, kdo se jeví být inteligentní, náročný a ,někam směřující“. Mobilní plastiky Jiřího Nováka, který v rozhovoru se Zdeňkem Lukešem hovoří nejen o své účasti na legendární světové výstavě v Bruselu před padesáti lety. Typografický zápisník Františka Štorma, jehož zbrusu nové písmo má i jistou souvislost s popíjením ležáku ve švýcarském Sankt Gallenu. Ateliér Kateřiny Štenclové, který je „exteriérem v interiéru“. Nechybí ani rubrika Dokumentaristé, v níž Adam Gebert tentokrát představuje Kristinu Vlachovou, a tradiční kritický Couleur s reflexemi nové prózy Petra Placáka, retrospektivy Emila Filly, Havlovy hry Odcházení, českého filmu Václav či s „užitečnou lekcí maďarštiny pro začátečníky“, příspěvkem k tématu „konkurence v Čechách“ a mnohým dalším...


...esearch BFR in 45-70 Government, I brought enough gun ... Ruger Celebrates 70 Years with Limited Edition Mark IV ... ... . My Uncle Larry is an avid hunter, and that is putting it mildly, so he talks often about handgun hunting. That got me to thinking about what sort of handgun would come close to a do all in single handgun. I will be honest, I have hunted but don't anymore. And although single-shot big bores are cool, Magnum Research's BFR (no, it means Big Frame Revolver) is sort of like today's version of a Colt's Walker revolver: big, heavy and more powerful than just about anything else. Had it been available during the War of Northern Ag ... BFR - Big Frame Revolver - Magnum Research, Inc. | Desert ... ... . Had it been available during the War of Northern Aggression, Josey Wales surely would have traded in his Walkers on a pair of BFRs. I'm rebuilding a .60 size Revolver someone was going to stuff in the trash can. I was somewhat impressed by the wings, Rudder and S...SOUVISEJÍCÍ KNIHY