Budoucnost náboženství

Budoucnost náboženství - Vattio Gianni, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Vattio Gianni,
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Budoucnost náboženství.pdf


Chcete si knihu přečíst?Budoucnost náboženství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vattio Gianni,. Číst Budoucnost náboženství Online je nyní tak snadné!

POPIS


Dva slavní světoví filosofové Richard Rorty a Gianni Vattimo sice vycházejí z odlišných intelektuálních tradic, oba však spojuje kritický přístup k metafyzice. Ve svém díle se zabývají otázkami, které přesahují rámec filosofie, a přehodnocují základní otázky náboženského života i víry v Boha. Trvají na tom, že odmítnutí metafyzické pravdy neznamená nezbytně smrt náboženství; naopak, podle nich se tak otevírají nové způsoby, jak o zbožnosti uvažovat - a tyto nové způsoby kladou důraz na křesťanskou lásku, solidaritu a ironii. Kniha Budoucnost náboženství je jedinečná nejen tím, že se v ní prolíná Rortyho pragmatismus s Vattimovou hermeneutikou, ale také tím, že dává prostor k diskusi o omezeních tradičního náboženského přesvědčení a moderního sekularismu. Živý dialog mezi oběma filosofy, který tuto knihu uzavírá a který moderoval a redigoval Santiago Zabala, analyzuje budoucnost náboženství spolu s politickými, společenskými a historickými aspekty charakteristickými pro náš současný postmoderní, postmetafyzický a postkřesťanský svět.


...sti budoucí prezentace náboženství v médiích ... Náboženství | Co říká Bible ... . Pro DialogLab vypracoval vedoucí kulturní redakce zpravodajství České televize Petr Vizina studii: „Možnosti budoucí prezentace náboženství v médiích" Možnosti budoucí prezentace náboženství v médiích (.PDF) Mediální obrat a budoucnost náboženství Žádné náboženství, které tvrdí, že miluje Boha, ale ve skutečnosti miluje Satanův svět, Bůh neschvaluje. Všechna falešná náboženství jsou v Božím ... PDF assets.pewresearch.org ... . Všechna falešná náboženství jsou v Božím Slově označena jako „Velký Babylón"Toto jméno je odvozeno od názvu starověkého města, odkud se po potopě v Noemových dnech začalo falešné náboženství šířit. Žádné náboženství, které tvrdí, že miluje Boha, ale ve skutečnosti miluje Satanův svět, Bůh neschvaluje. (Jakub 4:4) Všechna falešná náboženství j...SOUVISEJÍCÍ KNIHY