Podél Pyrifleghetónu

Podél Pyrifleghetónu - Gustav Erhart | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Gustav Erhart
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Podél Pyrifleghetónu.pdf


Chcete si knihu přečíst?Podél Pyrifleghetónu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Gustav Erhart. Číst Podél Pyrifleghetónu Online je nyní tak snadné!

POPIS


Sbírka Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stálevícekoncentruje, jakoby stáčí sama do sebe. Především se ale navracíkprvotnímupoznánískutečnosti, která je pouze průzorem k znepokojivému poznání — zaklínanému skrze úsporné, až mlčenlivé texty, vnichžseskeptickýbásníkův postoj zrcadlí v zauzleném, místy až dokonceneprodyšnémvýrazu.Básníkovapoezie se nepochybně nechává inspirovatprvnímslovem,„modrou“ romantickou školou a blakeovským mysticismem,alečerpáiz antické, židovské či perské mytologie a středověkésymbolikyalchymistů.Jehotvorba rovněž odráží tradici básnickýchnáladfindesiecle,aristokratickyvznešenoua artificiálnídekadencinebo poezii prokletých básníků. Gustav Erhart dokážekoncentrovat významové napětí svých osobitých šifer až na dřeň vyjádření,kterésev jeho poezii stává úsporným, zato ale složitým obrazemsmyslu,aprávěprotositento„čaroděj slova“ zaslouží mimořádnou pozornost.


...Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stále více koncentruje, jakoby stáčí sama do sebe ... ERHART, Gustav : Poezie ... .Především se ale navrací k prvotnímu poznání skutečnosti, která je pouze průzorem k znepokojivému poznání - zaklínanému skrze úsporné, až mlčenlivé texty, v nichž ... Podél Pyrifleghetónu. Gustav Erhart. Sbírka Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stále více koncentruje, jak ... Gustav Erhart - kulturní magazín Uni ... . Gustav Erhart. Sbírka Podél Pyrifleghetónu je v rámci autorových předešlých sbírek dalším krokem k tvarové a významové vybroušenosti jeho poetiky, jež se stále více koncentruje, jakoby stáčí sama do sebe. Podél Pyrifleghetónu autor: Erhart Gustav, Načeradský Jiří ... Prahou podél potoků (a...SOUVISEJÍCÍ KNIHY