Mistr Zhuang. Sebrané spisy

Mistr Zhuang. Sebrané spisy - Mistr Zhuang | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Mistr Zhuang
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Mistr Zhuang. Sebrané spisy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Mistr Zhuang. Sebrané spisy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Mistr Zhuang. Číst Mistr Zhuang. Sebrané spisy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Hlavním autorem Sebraných spisů Mistra Zhuanga byl Zhuang Zhou (vyslov džuang džou) z doby Válčících států (475 – 221 př. n. l.). Historické prameny dokládají činnost muže toho jména na přelomu 4. a 3. stol. př. n. l. (? 369 - ? 286). Známější byl až jako Mistr Zhuang, nezávislý filosof, rádce a učitel vrcholné doby filosofické v Číně. Tak také většinou vystupuje v textovém korpusu, nesoucím jeho jméno. Mistr Zhuang platí za největší literární dílo dálněvýchodního taoismu, za jedno z největších a zcela jistě nejinspirativnějších děl čínského básnictví.V současném kánonu světové literatury představuje Mistr Zhuang velkolepou oslavu lidské svobody a tvořivosti, daleko přesahující okolnosti vzniku i původní poslání. „Nestaň se umrlým nositelem slávy, nestaň se domovem všelijakých plánů, nestaň se sluhou činorodosti, nestaň se majitelem vědomostí. A celý se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné, a putuj tam, kde není po ničem ani stopy. Naplno užívej, co dává ti nebe, a nerozhlížej se, čeho bys ještě mohl dosíci – buď prázdný, a nic víc! Neboť dokonalý člověk nakládá se svou myslí/srdcem jako se zrcadlem, jež také za ničím nejde, ničemu nenadbíhá, vše v sobě odráží, nic u sebe nenechá. Neboť jen tak se dají překonávat věci, aniž se o ně zraňujeme!“ (Spisy str. 95) Vypjaté okolnosti vzniku a poslání Zhuangova filosofického gesta se nesmazatelně zapsaly do originálního rukopisu autora, který po tisíciletí inspiroval nová čtení, nové interpretace, nové repliky. Zvláštní jazyk a rétorické prostředí Zhuangovy básnivé promluvy formovaly její jedinečnou řečovost a obrazovost díla, jehož ohlasy nacházíme v celém tisíciletém poetickém rozhovoru čínském a dálněvýchodním. Od počátku 20. století tato fascinace Zhuangem zasáhla i západní svět. Filosofická a básnická promluva Mistra Zhuanga dnes představuje jednu z největších výzev moderního překladatelství. Sebrané spisy Mistra Zhuanga představují první úplný český překlad Mistra Zhuanga. Oldřich Král, autor překladu, úvodní studie i komentářů, se interpretací a překladem Zhuangova díla zabývá soustavně od poloviny šedesátých let. Své první zhuangovské texty a překlady zařadil do knihy Tao-texty staré Číny (1971), vydané napodruhé pod původním titulem Kniha mlčení v r. 1994. První verzi překladu Vnitřních kapitol vydalo nakladatelství Odeon jako 578. svazek Světové četby v roce 1992. Zvláštní kapitola (str. 181 – 205) je Mistru Zhuangovi věnována v Čínské filosofii (Pohled z dějin), kterou vydalo nakladatelství Maxima v roce 2005. Kniha vychází v grafické úpravě Michala Rydvala s obálkou, pro niž byl s laskavým svolením autora použit grafický list Milana Grygara Lineární partitura.


... spisy Mistr Zhuang Nakladatel: Maxima 2006 1 Mistr Zhuang, Sebrané spisy ... Oldřich Král Oldřich Král | Knihkupectví Daniela ... . Přeložil Oldřich Král, Lásenice: Maxima, 2006, 439 str. S dílem Mistra Zhuanga (v dřívějším, počeštělém přepisu Čuanga) se český čte- nář mohl seznámit díky starším překladům profesora Krále,1 avšak teprve nyní je k dispozici úplný překlad všech textů připisovaných tomuto originálnímu čínskému Kniha: Mistr Zhuang. Sebrané spisy (Mistr Zhuang). Nakupujte knihy online vo vašom obľúben ... Kniha: Mistr Zhuang. Sebrané spisy (Mistr Zhuang) | Martinus ... . Sebrané spisy (Mistr Zhuang). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus! Mistr Zhuang: Sebrané spisy Z čínštiny přeložil Oldřich Král. Hlavním autorem Sebraných spisů Mistra Zhuanga byl Zhuang Zhou (vyslovte Džuang Džou) z doby Válčících států (475 - 221 př. n. l.). Historické prameny dokládají činnost muže t...SOUVISEJÍCÍ KNIHY