Průvodce českým jazykem: aneb Co byste měli znát ze základní školy

Průvodce českým jazykem: aneb Co byste měli znát ze základní školy - Věra Dobešová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Věra Dobešová,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Průvodce českým jazykem: aneb Co byste měli znát ze základní školy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Průvodce českým jazykem: aneb Co byste měli znát ze základní školy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Věra Dobešová,. Číst Průvodce českým jazykem: aneb Co byste měli znát ze základní školy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Poutavá kniha s atraktivní grafikou podává celistvý souhrn základního učiva českého jazyka. Seznamuje s poznatky nauky o slohu a se základními jazykovědnými disciplínami, které zkoumají zvukovou a písemnou stránku češtiny, slovo, větu a text z různých hledisek. Publikace je určena nejen žákům základních škol a studentům prvních ročníků středních škol, ale všem, kteří si chtějí osvěžit základní poznatky z českého jazyka. Najdete zde vše od skloňování vzorů podstatných jmen, určování větných členů, vět hlavních a vedlejších až po zásady psaní životopisu či úředního dopisu. Kniha je přehledně členěna do 8 kapitol, které jsou dále rozvedeny do dílčích podkapitol. V poslední 8. kapitole je obsažen přehled základních pravopisných jevů, které působí největší potíže. Grafickým odlišením stěžejního textu od doplňujících informací je zajištěna snadná orientace rychlé vyhledávání potřebných informací. Text doprovází průvodní kreslená postava, která se vyjadřuje k různým mluvnickým problémům a svými promluvami je odlehčuje.


...růvodce českým jazykem aneb Co byste měli znát ze základní školy Autor: Věra Dobešová ; Vladimíra Fialová Barevná poutavá kniha s atraktivní grafickou úpravou typu rodinná encyklopedie je určena nejen žákům základních škol a studentům prvních ročníků středních škol, ale všem, kteří si chtějí ... Aleš Leznar: Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli ... ... ... - publikace navazuje na úspěšný titul Průvodce českým jazykem aneb Co byste měli znát ze ZŠ. - přináší praktické cvičení a úlohy k procvičení, rozvoji a opakování znalostí j - e zpracovaná podle RVP ZV, důraz klade zejm. na získání praktických dovedností, dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. - určená ... Kniha: Průvodce českým jazykem -- aneb Co byste měli zn ... Průvodce českým jazykem aneb Co byste měli znát ze ... ... . - přináší praktické cvičení a úlohy k procvičení, rozvoji a opakování znalostí j - e zpracovaná podle RVP ZV, důraz klade zejm. na získání praktických dovedností, dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. - určená ... Kniha: Průvodce českým jazykem -- aneb Co byste měli znát ze základní školy - Vladimíra Fialová; Věra Dobešová Fungujeme! Vážení zákazn...SOUVISEJÍCÍ KNIHY