Dramaterapie

Dramaterapie - Milan Valenta | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Milan Valenta
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Dramaterapie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Dramaterapie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Milan Valenta. Číst Dramaterapie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Dramaterapie je metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení. Slouží i podpoře duševní i fyzické integrace, rozvoji slovní i mimoslovní komunikace a podněcuje osobnostní růst. Patří do šířeji chápané arteterapie a těsně souvisí s některými výchovnými postupy, zejména s dramatickou výchovou (dramikou). Druhé, přepracované a rozšířené vydání knihy Dramaterapie představuje historii a současnost oboru a jeho teoretická interdisciplinární východiska v oblasti psychoterapie a divadelnictví, zejména s důrazem na teorii dramaterapeutické role z hlediska archetypové školy C. G. Junga. Zároveň obsahuje řadu praktických informací o strukturování terapeutického procesu a popisuje velké množství konkrétních technik. Kniha je určena studentům učitelství, zejména speciální pedagogiky, a dalších pomáhajících profesí, psychoterapeutům a vychovatelům v praxi, vedoucím dramatických kroužků a všem zájemcům o arteterapeutické techniky a divadlo.


...therapy is the intentional use of drama and/or theater processes to achieve therapeutic goals ... Video | Akademie Alternativa - dramaterapie.cz ... . Drama therapy is an embodied practice that is active and experiential. This approach can provide the context for participants to tell their stories, set goals and solve problems, express feelings, or achieve catharsis. Dramaterapie se prolíná s dramatickou výchovou (DV), která je vlastně učením na základě zkušenosti. Rozvíjí osobnost, klade větší důraz na intelektuální dovednosti a podporuje je akti ... Dramaterapie - Valenta Milan | Knihy Grada ... . Rozvíjí osobnost, klade větší důraz na intelektuální dovednosti a podporuje je aktivním prožitkem. Prozkoumávání a poznávání se děje prostřednictvím hry v roli nebo dramatického jednání v situaci. Dramaterapie. 146 likes. FB stránka o Dramaterapii. Dramaterapie Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných...SOUVISEJÍCÍ KNIHY