Renesance - dějiny umění

Renesance - dějiny umění - Gérard Legrand | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Gérard Legrand
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Renesance - dějiny umění.pdf


Chcete si knihu přečíst?Renesance - dějiny umění ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Gérard Legrand. Číst Renesance - dějiny umění Online je nyní tak snadné!

POPIS


Autor zasvěceně uvádí čtenáře do souvislostí vývoje umění epochy, která znamenala převratné změny v dějinách myšlení a zrození duše moderního člověka. Ukazuje provázanost těchto změn se znovuobjevením antiky a humanismem, neopomíjí etapy bezprostředně předcházející vzniku nového stylu a jeho vrcholnému rozkvětu ve Florencii, odkud se přenáší do dalších významných italských center, od Říma po Benátky. Věnuje důkladnou pozornost jeho šíření po celé Evropě, vzniku jednotlivých národních specifických podob a jejich proměnám, až do období manýrismu. Celostránkové medailóny nejvýraznějších postav, bohatý obrazový doprovod a chronologický přehled nabízejí čtenáři nezkreslený přístup k snad nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu období evropského výtvarného umění a architektury.


...a: Renesance Předmět: Dějiny umění Přidal(a): zuko Renesance Vznik 13 ... PDF Maturitní otázky 2017 DĚJINY UMĚNÍ ... . století (Itálie) - zač.17.století - znovuzrození, návrat k antice Formování a rozvoj 14. století (Trecento): Italská renesance dělení: Raná renesance - 15. století - centrum Florencie Vrcholná renesance - 1500 - 1520 - Řím, Florencie, Benátky Pozdní renesance (manýrismus ... Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor (též nazývaný kunsthistorie).K oborům tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, ar ... PDF Renesance malířství a sochařství ... .K oborům tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo, nové formy moderního umění zdůrazňující kontext a tvůrčí proces rámec čistě výtvarného umění často ... Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa (2013) - Duration: 2:57. ... Pavel Koutský: 70 Barokní umění Dějiny ud...SOUVISEJÍCÍ KNIHY