Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví - Jitka Machová, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Jitka Machová,
DIMENZE
9,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Výchova ke zdraví.pdf


Chcete si knihu přečíst?Výchova ke zdraví ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jitka Machová,. Číst Výchova ke zdraví Online je nyní tak snadné!

POPIS


Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy. Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví. Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech: • žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky • rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky • učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích • rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi • učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob


...Výchova ke zdraví v pedagogické praxi Aktualizace - prevence nádorů V části metodické materiály Vám nabízíme ke stažení powerpointové prezentace k úspěšné metodické příručce My se raka nebojíme určené pro výuku na 2 ... Výchova ke zdraví UK PedF - Home | Facebook ... . stupni ZŠ. Výchova ke zdraví. Zdravý životní styl. Prevence onemocnění. Zdraví a hygiena dětí. Zdraví a hygiena mládeže. Health education. Healthy lifestyle. Prevention of diseases. Children's health and hygiene. Youth's health and hygiene. Výchova ke zdraví pro 8. - 9. ročník VP 31. Volba povolání I. 31_01_VZ_FI (flipchart, 3.09 MB) Volba povolání II. 30_02_VZ_FI (flipchart, 1.50 MB) St ... PDF Název: Výchova ke zdraví, strategie, metody a hodnocení ... . Prevention of diseases. Children's health and hygiene. Youth's health and hygiene. Výchova ke zdraví pro 8. - 9. ročník VP 31. Volba povolání I. 31_01_VZ_FI (flipchart, 3.09 MB) Volba povolání II. 30_02_VZ_FI (flipchart, 1.50 MB) Střední školy v Opavě a okolí 30_03_VZ_FI (flipchart, 425.59 kB) Člověk ve zdraví a nemoci 30_04_VZ_FI (flipchart, 471.03 kB) Sexuální výchova, mýty...SOUVISEJÍCÍ KNIHY