Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus

Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Marek Německý, | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Marek Německý,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus.pdf


Chcete si knihu přečíst?Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marek Německý,. Číst Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá zjednodušená představa o tom, co je člověk. V sociologii spojil Dahrendorf tuto představu s konceptem sociální role, který podrobil rozsáhlé kritice. V první kapitole knihy Jedinec a společnost sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického myšlení od jeho počátků do současnosti. Pozornost věnují významným postavám 19. a 20. století s cílem ukázat, jak se v jejich dílech zobrazuje napětí mezi svobodou a determinovaností, egoismem a altruismem, racionalitou a iracionalitou. Druhá kapitola od Marka Německého je zaměřena na vývoj názorů amerického sociologa Talcotta Parsonse. Ze sociologů 20. století to byl především on, kdo teoreticky rozpracoval a do značné šíře rozvinul problematiku aktéra a sociálních rolí. Kontrastní alternativu vůči Parsonsovu přístupu představuje soudobá analytická sociologie, kterou ve třetí kapitole představuje Tomáš Diviák. Čtvrtá kapitola se vrací k pojmu sociální role. Toto téma bylo v průběhu 70. let 20. století odsunuto stranou a pozornost tehdejších sociologů se obrátila k problematice aktérství. Jiří Šubrt ukazuje, že i přes tento posun je užitečné se pojmem sociální role znovu zabývat, neboť může být klíčovým pro řešení protikladu mezi sociologickým individualismem a holismem. V poslední kapitole se pak J. Šubrt vrací k základní otázce, která prolíná všemi probíranými tématy a týká se vztahu jedince a společnosti. Podkladem pro kritické zkoumání se zde stává koncepce P. L. Bergera a T. Luckmanna. Kritická diskuse s jejich přístupem se autorovi stává v závěru knihy odrazovým můstkem pro pokus o nastínění nové koncepce aktéra, která vychází z propojení Durkheimových a Parsonsových inspirativních idejí.


...Jedinec a společnost -- Úvahy nad konceptem homo sociologicus - Jiří Šubrt; Marek Německý Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu ... SAV - Veda a výskum - Časopisy ... . Jedinec a společnost: Úvahy nad konceptem homo sociologicus. ... které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá zjednodušená představa o tom, co je člověk ... Úvahy nad konceptem homo sociologicus . Jiří Šubrt; ... V první kapitole knihy Jedinec a společnost sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny ... Jedinec a společnost -- Úvahy nad konceptem homo sociologicus ... ... Úvahy nad konceptem homo sociologicus . Jiří Šubrt; ... V první kapitole knihy Jedinec a společnost sledují Jakub Mlynář a Miroslav Paulíček proměny uvažování o lidském jedinci v dějiná...SOUVISEJÍCÍ KNIHY