Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku

Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku - Marta Hradilová (ed.), | Paninij.org

INFORMACE

AUTOR
Marta Hradilová (ed.),
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku.pdf


Chcete si knihu přečíst?Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marta Hradilová (ed.),. Číst Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. Písemná komunikace je zde pojímána ve dvou rovinách podle tematické příbuznosti. První rovinu představuje korespondence, druhou tvoří zpravodajské písemnosti, rukopisné i tištěné. Jednotlivé kapitoly se opírají o pramenný výzkum v domácích i zahraničních institucích a přinášejí poznatky jak k obecné problematice písemné komunikace, tak i analýzy dílčích problémů.


...idé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace v raném novověku ... Dějiny | Odborná literatura a právnická literatura Aleš Čeněk ... . Marta ... Kniha je věnována jednotlivým druhům písemné komunikace v období raného novověku od 16. do 18. století a vychází z tradičního nahlížení na komunikaci jako na jednoduchou sociální interakci. ... Jakž lidé hodnověrní zprávu ... Jakž lidé hodnověrní zpravu " cznz V·" ... Písemná komunikace v raném novověku (předmluva) ... Jakž lidé hodnověrní zprávu činí : formy písemné komunikace v ran ... Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: Formy písemné komunikace ... ... ... Jakž lidé hodnověrní zprávu činí : formy písemné komunikace v raném novověku Author: Hradilová, Marta Subject: 323588765 Created Date: 6/12/2018 1:09:24 PM ... HRADILOVÁ, Marta a Marie TOŠNEROVÁ. Jakž lidé hodnověrní zprávu činí: formy písemné komunikace v raném novověku. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2018....SOUVISEJÍCÍ KNIHY